Team Forschung

Team Forschung

Direktorin/Direktor

Prof. Dr. phil. habil. Bettina Lindmeier
für Forschung, wissenschaftliche Leitung des Teams
Gebäude
Raum
 Bettina Lindmeier  Bettina Lindmeier

Teamleitung

Dr. Christian Schröder
Gebäude
Raum

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ann-Kathrin Arndt
Telefon
Gebäude
Raum
Dr. Şeyma Gülen
Gebäude
Raum
Kathrin Otten, M. Ed.
Gebäude
Raum
 Kathrin Otten  Kathrin Otten
Helene Pachale, M.Ed.
Gebäude
Raum
 Helene Pachale  Helene Pachale
Dr. Christian Schröder
Gebäude
Raum
Dr. Isabel Sievers
Gebäude
Raum
 Isabel Sievers  Isabel Sievers